บริการของเรา

ซีเอ็น ไทย เราให้การสนับสนุนและการบริการที่มีคุณภาพ ที่ครอบคลุม ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึง กระบวนการสุดท้าย สำหรับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์.

จากประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ซีเอ็น ไทย ตระหนักและใส่ใจองค์ประกอบของโครงการเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ ความเป็นมาด้านการตลาด การวางตำแหน่งโครงสร้าง กลยุทธ์การตลาดและการขาย ทั้งหมดนี้ เราทำทุ่มเทและมุ่งมั่น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางด้านการตลาดในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลตอบแทนธุรกิจ ของคอนโดมิเนียม

กระบวนการแรก ซีเอ็น   ไทย คำนึงถึง โอกาสความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ โดยการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย การประเมิน วิเคราะห์ปัจจัย และผลตอบแทนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านระยะเวลา

การวิจัยตลาด

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ การสำรวจตลาด การทำวิจัย เพื่อนำมาใช้ประกอบการวางแผน การประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจทางการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์การตลาดแบบสร้างสรรค์

ซีเอ็น ไทย เราเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ด้วยการ นำองค์ความรู้ แนวคิด สร้างเป็น กลยุทธ์การตลาด โดยไม่ยึดติดกับครอบความคิดเดิม เพื่อให้เหมาะสมสำหรับตลาดกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์การขายที่กำหนดได้

กลยุทธ์ที่สร้างโอกาสการขายโครงการ เรามีการจัดการแบบแผนที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการสนับสนุน สื่อโฆษณาต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการบริการหลังการขาย

พิเศษสำหรับคุณเท่านั้น

ประเมินวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริการเช่า รวมไปถึง ทรัพยากรที่แตกต่าง เราสามารถศึกษาคาดการณ์ผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการ การป้องการและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เพื่อใช้ประการการตัดสินใจ ในด้านการลงทุน

เชิญมาพูดคุยกับเรา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ แล้วคุณจะรู้ว่าเราทำได้

กรุณาติดต่อเราที่นี่ ทางเราจะติดต่อกลับไปหาคุณในไม่ช้า หรือ โทรเข้ามาได้ตามหมายเลขด้านล่าง และพูดคุยกับเรา เพียงแค่ทักทาย ว่า “สวัสดี” แล้วคุณจะพบว่า นั่นเป็นการเริ่มต้นที่ดีทางด้านธุรกิจ